افزایش رابطه زناشویی، آزمایش کنید

استعمال زیره سبز با روغن زیتون التهاب بیضه را برطرف می کند.
امتیاز خبر: از 100 تعداد رای دهندگان 907
استعمال زیره سبز با روغن زیتون التهاب بیضه را برطرف نموده و سنگهای ادراری را خرد می کند.
 
خواص زیره بر اندام های تنفسی
مصرف آن با سرکه آمیخته با آب در درمان تنگی نفس مفید است. جالینوس بر این عقیده است که این مخلوط در درمان تنگی نفس وضعیتی و خفقان سرد سودمند می باشد.
 
خواص زیره بر اندام های ادراری تناسلی
استعمال زیره سبز با روغن زیتون التهاب بیضه را برطرف نموده و سنگهای ادراری را خرد می کند و در درمان ادرار خونی خروج آهسته و دردناک ادرار دل پیچه و نفخ سودمند است.
 
افزاینده میل جنسی
عصاره گرد زیره سبز وحشی با عسل باعث نرم شدن مزاج می گردد. سایر اثرات این گیاه شامل اثر ضد بارداری، شیرافزایی، مدر، افزاینده میل جنسی، محرک، ضد درد و کرم کش است.